شنوایی آیفون 7 پلاس اثر انگشت صفحه نمایش

شنوایی: آیفون 7 پلاس اثر انگشت صفحه نمایش استفاده فناوری دستگاه افزاری رونمایی آیفون 8 آیفون 7 پاییز

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری شهرزاد در فصل سوم باعشق تمام می شود / سیدمحمد امامی

به گزارش دیباچه، سید محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد در پاسخ به این پرسش که «به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار چقدر روی اثر اعمال نظر می کند»، توضیح داد: ای

شهرزاد در فصل سوم باعشق تمام می شود / سیدمحمد امامی

سیدمحمد امامی: شهرزاد در فصل سوم باعشق تمام می شود

عبارات مهم : سریال

سیدمحمد امامی می گوید: فصل سوم مجموعه «شهرزاد» باعشق تر خواهد بود.

به گزارش دیباچه، سید محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد در پاسخ به این پرسش که «به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار چقدر روی اثر اعمال نظر می کند»، توضیح داد: این عنوان بستگی زیادی به کارگردان دارد. به نظرم باید همه وقت و انرژی را جهت درست شدن متن گذاشت، هنگامی که متن درست باشد یعنی نقشه راه آماده هست. هنگامی که شما با فتحی و میرباقری کار می کنید، خیلی دلواپس کارگردانی نیستید، باید دغدغه را روی متن بگذارید.

وی ادامه داد: در کار باید مالکیت را از مدیریت جدا کرد. تهیه کننده می تواند با دخالت بی جا در کار، باعث لطمه خوردن اثر و در نهایت لطمه به خودش شود. چیزی که در این مجموعه خودش را به خوبی نشان می دهد و باعث شده است «شهرزاد» از تک تک عوامل خودش هم بزرگتر شود، متن درستی است که توانست با مردم ارتباط برقرار کند.

امامی راجع به نقدهایی که نسبت به فصل دوم شهرزاد در مقایسه با فصل اول مجموعه داشت نیز عنوان کرد: خوشحالیم رقیب خودمان شده است ایم و با فصل اول مقایسه می شویم. به هر حال فصل اول «شهرزاد» یک پدیده در نمایش خانگی بود.

درباره فصل دوم هم باید بگویم که نظراتی که ما از منتقدان گرفتیم، با نظرات مردم کمی تفاوت دارد. در واقع اگر به قصه به شکل مستقل نگاه کنیم، نقد زیادی ندارد چون به قول معروف به داستان آب نبستیم. فصل دوم شهرزاد از لحاظ ریتم، بازی ها و مابقی شاخصه ها امتیاز بالایی می گیرد، سری دوم ساختن خیلی کار مشکل است و حفظ موفقیت از رسیدن به خود موفقیت کار سخت تری است.

امامی همچنین یادآور شد: مردم آگاه هستند کاری که در سری دوم شده، اصلا کم فروشی نیست. زمانی وجود دارد که به عنوان نمونه می گویند سری اول اعتماد مردم را جلب کرده اند، ولی در سری دوم از آن اعتماد سواستفاده شده است هست، راجع به «شهرزاد» ماجرا این طور نیست و بحث سلیقه مطرح است.

این تهیه کننده با اشاره به اینکه نتیجه تمام اتفاق های فصل دوم را در فصل بعدی می توان دید، اظهار کرد: هنگامی که فصل سوم تمام شود، متوجه علت همه اتفاق هایی که جهت شخصیت های متفاوت در فصل دوم افتاد، می شوید. کوچکترین پرسشها مثل آموزش رانندگی شهرزاد که امروز مورد نقد قرار می گیرد، در فصل سوم کاربرد دارد. با وجود کامنت های ناراضی، من از یک چیز مطمئن هستم و آن هم این است که در آخر فصل سوم، مردم به خاطر فصل دوم از ما تقدیر می کنند!

امامی در پاسخ به این پرسش که قصه سریال در فصل سوم تمام می شود یا ممکن است فصل چهارمی هم در کار باشد، بیان کرد: قصه در فصل سوم تمام می شود. البته قصه «شهرزاد» پتانسیل ادامه دادن را دارد و می توان از دل آن، دیگر کاراکترها را بیرون کشید و سرگذشت آن ها را تعریف کرد ولی با چیزی که مخاطب از ما می خواهد، در فصل سوم مشخص می شود و همان جا آخر داستان سریال «شهرزاد» خواهد بود.

امامی همچنین با بیان اینکه وقت عرضه فصل سوم را زمستان ۹۶ می دانند، راجع به فصل سوم داستان گفت: اعتقاد دارم فصل سوم به لحاظ داستانی همانی است که مردم دوست دارند. در واقع تم باعشق مشابه فصل اول به فضای کلی سریال بازمی گردد.

امامی راجع به نبود علی نصیریان و از بین بردن کاراکتر بزرگ آقا نیز اظهار کرد:با وجود همه پتانسیل و جذابیتی که علی نصیریان و این شخصیت داشت، از بین بردن بزرگ آقا آگاهانه ترین تصمیمی بود که حسن فتحی گرفتند. بزرگ آقا قطعا یکی از کاراکترهای دوام ست که علی نصیریان بازی کرده و با وجود منفی بودن نقش، مردم آن را خیلی دوست دارند.

شهرزاد در فصل سوم باعشق تمام می شود / سیدمحمد امامی

واژه های کلیدی: سریال | داستان | داستان | تهیه کننده | محمد امامی | فصل دوم شهرزاد | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz