شنوایی آیفون 7 پلاس اثر انگشت صفحه نمایش

شنوایی: آیفون 7 پلاس اثر انگشت صفحه نمایش استفاده فناوری دستگاه افزاری رونمایی آیفون 8 آیفون 7 پاییز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی 14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می‌شود / نوبخت

سخنگوی دولت از ویژگی‌های بودجه سال 97 خبر داد و گفت: 14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می‌شود. 

14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می‌شود / نوبخت

نوبخت: 14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می شود

عبارات مهم : برنامه

سخنگوی دولت از شاخصه های بودجه سال 97 خبر داد و گفت: 14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می شود.

به گزارش منزل ملت، محمدباقر نوبخت در گفت وگویی در خصوص تحقق بودجه عمرانی در سال 96 گفت: تا اول آبان ماه بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان جهت طرح های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.

14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می‌شود / نوبخت

وی ادامه داد: این تخصیص از منابع مختلفی که قانونگذار از جمله مبالغ نفتی و اسناد خزانه در نظر گرفته، صورت گرفته است و امیدواریم تا ماه های آینده در حدود 44 هزار میلیارد تومان جهت طرح های عمرانی تخصیص بودجه داشته باشیم.

رئیس شرکت برنامه و بودجه در خصوص عوض کردن در ساختار بودجه سال 97 توضیح داد: سه شاخصه جهت بودجه سال آینده می توان بیان کرد، ابتدا مبنا و مبانی تصویب بودجه هر دستگاه بر اساس قیمت تمام شده است ای خواهد بود که دستگاه فعالیت می کند. این کار چند سال گذشته محاسبه شده است و در پیوست 4 قانون بودجه امسال نیز آمده است.

سخنگوی دولت از ویژگی‌های بودجه سال 97 خبر داد و گفت: 14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می‌شود. 

سخنگوی دولت با بیان اینکه جهت بودجه سال96 بر اساس قانون برنامه نشانه کمی در نظر گرفته شده است بود، ادامه داد: این مقدار نشانه با قیمت واحدی که محاسبه کردیم ضرب می شود و بودجه دستگاه ها و بخش ها مشخص می شود. ما به جای اینکه پول دستگاه ها را به مرکز یا وزارتخانه بدهیم به هر استان تخصیص داده می شود.

نوبخت توضیح داد: به طور مثال اداره کل آموزش و پرورش اردبیل در استان اردبیل قرار دارد، بنابراین مورد نیاز نیست پول را به وزارتخانه بدهیم بلکه بودجه به استان تخصیص داده شده است داده می شود تا شورای برنامه استان با مدیریت استاندار و مدیر شرکت برنامه استان و نمایندگان تصمیم گیری کنند و صرفه جویی مورد نیاز را در نظر بگیرند.

وی اظهار داشت: بنابراین شاخصه دیگری که جهت بودجه سال آینده در نظر گرفته ایم تمرکززدایی بودجه دستگاه ها است بنابراین دستگاه ها به صورت ملی بودجه دریافت نمی کنند بلکه بر اساس جغرافیا و منطقه تخصیص بودجه در نظر گرفته می شود.

14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می‌شود / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه در خصوص تخصیص بودجه ها عنوان کرد: تخصیص بودجه در سال آینده بر اساس عملکرد و اهدافی است که در نظر گرفته می شود نه بر اساس وصول پول به خزانه، در روش سنتی هر مقدار پول وارد خزانه می شد به درصد مشخص به دستگاه ها پرداخت می کردیم که این شکل در سال آینده عوض کردن می کند.

نوبخت با بیان اینکه لایحه بودجه سال 97 یک روز سریعتر یعنی 14 آذر به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: می توانیم بدون اینکه بودجه ریزی سال آینده بر مبنای عملکرد، تصویب بر پایه بودجه ریزی بر مبنای صفر و تخصیص بر پایه عملکرد خواهد بود.

سخنگوی دولت از ویژگی‌های بودجه سال 97 خبر داد و گفت: 14 آذر لایحه بودجه سال97 تقدیم مجلس می‌شود. 

واژه های کلیدی: برنامه | دستگاه | سال آینده | تصویب بودجه | لایحه بودجه | استان اردبیل | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz