شنوایی آیفون 7 پلاس اثر انگشت صفحه نمایش

شنوایی: آیفون 7 پلاس اثر انگشت صفحه نمایش استفاده فناوری دستگاه افزاری رونمایی آیفون 8 آیفون 7 پاییز

گت بلاگز اخبار اجتماعی اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسیده است / عضو شورای شهر تهران

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسیده است و چون آقای نجفی و همکارانشان به آمار و اسناد دسترسی دارند تصویری

اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسیده است / عضو شورای شهر تهران

عضو شورای شهر تهران: اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسیده است

عبارات مهم : ایران

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسیده است و چون آقای نجفی و همکارانشان به آمار و اسناد دسترسی دارند تصویری از پایتخت کشور عزیزمان ایران به ما ارائه دهند.

به گزارش ایلنا، حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در ابتدای کار قرار گذاشتیم گزارشی از اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تهیه کنیم ولی علی رغم چندین جلسه اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسید.

اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسیده است / عضو شورای شهر تهران

او با اشاره به میزان هزینه هایی که در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می شود ادامه داد: به همین جهت از شهردار درخواست داریم ظرف صد روز گزارشی از حوزه تحت مدیریت خود تهیه کند. تاکنون شاهد دو نوع رویکرد و ارزیابی بوده ایم؛ یک رویکرد سفید دیدن و دلبرانه ارزیابی کردن بود و رویکرد دوم همه چیز را سیاه دیدن. بی شک خدمات ارزنده ای هم انجام شده است و نواقصی نیز وجود داشته است.

رسولی ادامه داد: ما به عنوان نماینده مردم قول و قسم خورده ایم که پاسخگو باشیم و نجفی شهردار منتخب شورا باید گزارشی راجع به اقتصاد شهری، بدهی ها، هولوگرام ها و دستگیری های اخیر و چالش های پیش روی حوزه مدیریتی به اعضای شورا ارائه دهد و بی شک این گزارش یک مطالبه عمومی است.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسیده است و چون آقای نجفی و همکارانشان به آمار و اسناد دسترسی دارند تصویری

او گفت: این گزارش باید ارائه شود و تدوین این گزارش باید همچون یک سنت باقی بماند.

رسولی در آخر تصریح کرد: اطلاعاتی که گرفتیم متناقض بود و چون آقای نجفی و همکارانشان به اعداد و آمار و اسناد دسترسی دارند ما می خواهیم یک تصویری از پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله آنها به ما ارائه شود.

واژه های کلیدی: ایران | اطلاعات | اطلاعات | شهرداری | شورای شهر | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz